Регистрация на АТБ

Асоциация на Трейдърите в България получи регистрация съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. АТБ е създадена от няколко физически лица, които подготвиха, обсъдиха и приеха Устава на сдружението. На Учредителното събрание се сформира Управителен съвет,  а за Председател на Асоциацията единодушно беше избран Васил Банов.

Асоциация на Трейдърите в България е независимо сдружение, което си е поставило за цел да популяризира трейдинга в нашата страна и да подпомага изграждането и усъвършенстването на трейдърите в различни направления. Важно е специално да се отбележи, че както Председателят, така и членовете на Управителния съвет ще работят без заплащане за постигане целите на АТБ.

Асоциацията активно ще се работи за повишаване имиджа на професията и представяне на нейните възможности за постигане на финансова независимост. Ще се стреми максимално да обедини усилията на изявени трейдъри и компании в нашата страна за издигане нивото на трейдинга в България. Ще полага специални усилия за представяне на нови техники и познания в областта на техническия или фундаменталния анализ и запознаване с опита на български и чуждестранни преуспяващи трейдъри. Ще поддържа духа на колегиалност в трейдърската гилдия и ще оказва всестранна подкрепа на трейдърите на България.

Процедурата за постъпване е изключително лесна и демократична, а членството в АТБ  дава нови хоризонти за личностно развитие и безценни знания за постигане на дълготрайни успехи на финансовите пазари.