АТБ ще гостува в Карол. Всички са поканени!

По покана на Инвестиционен посредник Карол, ще гостуваме на следващия Клуб на трейдъра, който брокерът регулярно провежда за свои реални  клиенти. Предвид характера на темата, участието в Клуба този път ще бъде достъпно за всички желаещи, независимо дали са клиенти на Карол или не.

Клубът ще се състои в петък 05.06. от 17,15 часа в Библиотеката на Карол, ул. Златовръх 1. Много прозорливо, темата на Клуба се анонсира като посветена на най-актуалното събитие за трейдърската общност в нашата страна – създаването на Асоциацията на Трейдърите в България. Ще говори председателят Васил Банов, който ще разкаже за целите, които си поставя сдружението и за основните направления в неговата работата.

Karol

Карол е първият инвестиционен посредник, който кани АТБ на тяхно „вътрешно“ мероприятие. Вече повече от година и половина Клубът не трейдъра се провежда два пъти месечно и в началото на всяка една от сбирките се представя някаква актуална тема, свързана с търговията на финансовите пазари.  След това се дискутира върху пазара.

Каним всички, които се интересуват от Асоциацията,  да дойдат на Клуба идния петък и от първа ръка да научат за амбициозните проекти на новото сдружение в полза на всички трейдъри в България.