Нов IBAN!

Уважаеми Членове,

Моля, имайте предвид, че има промяна в IBAN на Асоциация на Трейдърите в България.
Новият IBAN e BG97 ESPY 4004 0071 1984 35, другите реквизити остават непроменени. Пълната информация за банковата сметка може да видите тук.

Старият IBAN ще бъде валиден до 31 май 2018 г. След тази дата наредените по стария IBAN преводи автоматично ще бъдат връщани на наредителя.