Годишен Финансов Отчет на АТБ за 2018 г.

Уважаеми Трейдъри,

Годишния финансов отчет на Асоциация на Трейдърите в България беше публикуван. Всички съпътстващи го файлове могат да бъдат видяни тук

Успешен Трейдинг!