Плащане на членски внос!

Членският внос за 2017 г. е 38 лв. и 20 ст.

Избери начин за плащане:

По банков път: Чрез ePay.bg:
Членски внос: 38.2 BGN
Банка: Централна Кооперативна Банка
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG97 ESPY 4004 0071 1984 35
Бенефициент: Асоциация на Трейдърите в България
Основание: имейл адрес
Описание Сума
Членски внос 38.2 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки


Уверете се, че вашия имейл е посочен като основание при плащането.
Ако изпитвате трудности се свържете с нас!