Направления

Популяризиране на трейдинга в България

Повишаване имиджа на професията и представяне на нейните възможности за постигане на финансова независимост.

Повишаване квалификацията на трейдърите

Придобиване на нови техники и познания в областта на техническия или фундаменталния анализ и запознаване с опита на български и чуждестранни успяващи трейдъри.

Развитие на инвестиционната култура в България

Обединяване усилията на изявени трейдъри и компании в нашата страна за издигане нивото на трейдинга в България.

Легитимиране на професията “трейдър”

Създаване профил на професията “Търговец на световните финансови пазари” и задействане на процедурата за нейното включване в регистъра на професиите в България.

Подкрепа и опазване правата на трейдърите

Поддържане атмосфера на взаимна колегиалност между тях и фирми, предлагащи съпътстващи трейдинга услуги, като брокери, образователни центрове, консултанти и др., предоставяне на юридическа подкрепа на членовете при спорни ситуации и др.