ГФО 2016

На 03.06.2017 г. Общото събрание на Асоциация на Трейдърите в България гласува приемането на следния годишен финансов отчет:

Balans2017  ,  OPR OPP AR SobstvenKapital2017