Политика за защита на личните данни

Политката за защита на личните данни на Асоциация на Трейдърите в България може да намерите тук

Препоръчително е  всички да се запознаят с нея.