Принципи на финансиране

Асоциацията на трейдърите в България се финансира основно от членския внос. Той е в размер на 38,20 лв. и е платим към 31 март на годината, за която се отнася. В пълен размер се дължи и за годината, в която лицата стават пълноправни членове на Асоциацията.

Приемат се също парични или имуществени дарения от физически лица и фирми с категоричното изискване те да не са обвързани с каквото и да е задължения на Асоциацията към тях.

Освен това, с решение на Управителния съвет,  се допуска да се отвори сметка за търговия, печалбите от която изцяло да постъпят за финансиране на Асоциацията.

Председателят и членовете на Управителния съвет понастоящем и занапред  работят без заплащане за постигане целите на АТБ.

Принцип в придобиването и изразходването на средствата на Асоциацията е пълната прозрачност и в изпълнение на това периодично ще предоставяме информация на своите членове за всички приходи и разходи.  Финансовите отчети ще бъдат секцията, достъпна само за членове.

Вашата подкрепа е важна за постигането на заложените цели:

Плати членски внос!

Направи дарение!